Veřejná pískoviště jsou na letošní sezonu připravena

Upraveno: 09.03.2020

Pro letošní sezonu byla během měsíců dubna a května provedena výměna písku u 23 pískovišť a u 65 pískovišť bylo provedeno vyčištění povrchu a doplnění písku. Zároveň s výměnou písku byla provedena kontrola a oprava výstražných tabulek se zákazem vstupu psů, kontrola stavu výdřevy pískovišť, jejich oprava a nátěr a další drobné potřebné úpravy. Pro některá malá pískoviště byly zakoupeny krycí plachty.

Pro zlepšení čistoty pískovišť a venkovních hracích ploch byl Technickými službami Opava s.r.o. v loňském roce pro tento účel přijat jeden pracovník v rámci výkonu veřejně prospěšných prací, jehož hlavní pracovní náplní bylo čištění pískovišť a okolních pozemků. Toto opatření mělo vést k výraznému zlepšení čistoty těchto ploch, což se v praxi potvrdilo a rovněž i v letošním roce bude tato činnost zajištěna. V letošním roce vykonávají tyto práce 2 pracovníci, kteří pískoviště a dětská hřiště pravidelně čistí. Na některých dětských hřištích masivně navštěvovaných je prováděno čištění až 3x týdně, u všech dětských hřišť  je minimální interval čištění 1x týdně a u pískovišť minimálně 3x měsíčně.

Velmi rádi bychom touto cestou požádali i Vás občany, abyste i Vy svým chováním přispěli ke zlepšení čistoty všech zařízení určených pro děti, respektovali podmínky stanovené návštěvním řádem a především respektovali zákaz pro vstup psů do zmíněných prostor.