Veřejné projednávání územního plánu

Upraveno: 08.12.2019
Veřejné projednávání územního plánu proběhlo 22. června v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Do 29. června může každý uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky, osoby dotčené podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky

Návrh Územního plánu Opava a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 52 odst. 1 stavebního zákona a je umožněno do něj nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele k návrhu písemné připomínky, osoby dotčené podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Veřejné projednání se uskuteční 22. 6. 2016 v 16.00 hod. v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.