Veřejnost se měla možnost seznámit s projekty revitalizace sídliště Kateřinky

Upraveno: 17.02.2020

Ve středu 25. dubna se v Sále Purkmistrů Obecního domu konala veřejná prezentace projektů na revitalizaci veřejných prostranství realizovaných v rámci Integrovaného plánu pro sídliště Kateřinky.

Samotná prezentace byla rozdělena do čtyř půlhodinových bloků. V rámci prvního z nich vedoucí odboru rozvoje města Petr Šnejdar stručně představil celý Integrovaný plán pro sídliště Kateřinky. Dále se zaměřil na projekty týkající se revitalizace komunikací a veřejného osvětlení a revitalizace nevyužívaných zpevněných ploch včetně jejich ozelenění.

Projekt revitalizace vnitrobloku  Vrchní – Rolnická a vnitrobloku Černá – Hálkova a Ratibořská představil veřejnosti Ing. arch. Jiří Dybalík. S projektem revitalizace vnitrobloku Fügnerova 6,8 pak všechny přítomné seznámil Ing. Ondřej Kubesa.

V rámci prezentace měli občané prostor také na dotazy. Ty se nejčastěji týkaly revitalizace zeleně, zejména kácení stromů a oprav zpevněných ploch.

Práce na revitalizace vnitrobloků a dětských hřišť na sídlišti v Kateřinkách začaly v dubnu a probíhat by měly až do konce srpna.

Více informací o jednotlivých projektech je možno získat na stránkách města v sekci ROZVOJ MĚSTA – INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA.“

Foto: Lada Dobrovolná

Publikováno dne 26.4.2012