Věžák za Slezankou půjde k zemi

Upraveno: 22.02.2020

Od ledna se začne s postupným rozebíráním výškové budovy v centru města.

Ve druhé polovině roku 2007 uzavřelo tehdejší vedení města smlouvu o tom, že vynaloží veškeré úsilí k získání výškové budovy, která stojí na pozemku za Slezankou, do svého majetku. Věžák v té době vlastnil stát. Město se ve smlouvě také zavázalo, že budovu po převzetí do vlastnictví nechá zdemolovat a pozemky, na kterých stojí, budou už bez ní předány do užívání společnost Development Company a. s. Ta zde má záměr v budoucnu postavit obchodní a společenské centrum. Pokud by přitom město od této smlouvy chtělo ustoupit, zaplatilo by mnohamilionové sankce.

Převod devítipodlažní budovy na město Opavu trval dlouhá léta a podařilo se ho nakonec uskutečnit až podzim roku 2013,“ konstatoval tajemník magistrátu Tomáš Elis.

V létě roku 2014 pak proběhlo výběrové řízení na demolici. Ačkoliv se podle projektu předpokládaná cena vyšplhala až ke 30 milionům, podařilo se tuto zakázku vysoutěžit za 10 milionů 265 tisíc korun včetně DPH.

Demolice bude zahájena 5. ledna a provede ji ostravská firma DAV, a. s. Veškeré práce musí být dokončeny do 31. května,“ uvedla vedoucí odboru přípravy a realizace investic Jana Onderková.

Společnost Development Company se přitom smluvně zavázala, že za demolici uhradí 9 milionů, město tedy ze své kasy doplatí pouze zbývající částku.

Věžák, který byl zkolaudován v lednu roku 1970, se bude demolovat postupným rozebíráním seshora.

Při takovéto akci je samozřejmě nutné počítat se značnými omezeními, ať již při průchodu kolem staveniště, či s negativy spojenými se samotnými pracemi – tedy s hlukem či zvýšenou prašností. Proto prosíme všechny občany o shovívavost,“ uzavřela mluvčí radnice Lada Dobrovolná.