Vnitroblok na ulici Mařádkova se v budoucnu dočká úprav

Upraveno: 16.02.2020

Vnitroblok, který je vymezený městským náhonem a ulicí Mařádkovou, je již delší dobu ve zcela neutěšeném stavu. Příjezdové komunikace jsou zdevastované, okolní zeleň rozježděná parkujícími vozidly. Terénní úpravy a komunikace byly realizovány v sedmdesátých letech 20. století, jejich stav je dnes již zcela nevyhovující.

Město proto zpracovalo studii, která nabízí funkční uspořádání vnitrobloku a řeší také nedostatečnou kapacitu odstavných stání sloužících obyvatelům věžových domů.

Ve vnitrobloku se nachází dva bytové panelové domy s celkem 120 byty, mateřská škola, čtyřpodlažní deskové bytové domy, dále výrobní areály a strojírenské dílny dvou firem.

„Společenství vlastníků bytových jednotek domu Mařádkova 10 podalo na odbor hlavního architekta a územního plánu návrh řešení úpravy území, který se stal podkladem k vypracování nové studie tohoto území“ uvedl hlavní architekt Magistrátu města Opavy Zdeněk Bendík a dodal:„V polovině září jsme se s obyvateli vnitrobloku v rámci veřejného projednání setkali a se zpracovanou studií jsme je seznámili. Ze strany obyvatel byly vzneseny ještě některé další podněty, které se budeme do studie snažit zapracovat.“

V celém vnitrobloku budou rozšířeny plochy pro parkovací místa a to i s využitím těch částí, kde je v současnosti zeleň či pískoviště. Pro výstavbu dětského hřiště bude využita plocha zeleně za budovou kotelny.

„Úpravy se dotknou i pěších tras v prostoru zeleně, v návaznosti budou navrženy možné přístupové trasy k Penny marketu, jež však vedou přes pozemky soukromé firmy. V řešeném území se počítá i s místy pro kontejnerová stání, s hracími prvky na dětském hřišti, osvětlením, lavičkami, stojany na kola, odpadkovými koši a dalším mobiliářem,“ uvedl v rámci veřejného projednání náměstek primátora Dalibor Halátek.

Proběhla také inventarizace veškeré zeleně a byl vytvořen návrh nové stromové a keřové výsadby.

„Kdy dojde k samotné realizaci revitalizace vnitrobloku, která spolkne podle předběžných odhadů cca 13, 5 milionů korun, zatím nelze vzhledem k nedostatku financí přesně říci, nicméně by mohla proběhnout v letech 2013 či 2014“ uvedl na závěr náměstek Halátek.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí