Voda na sv. Anně na zahrádky nestačí

Upraveno: 28.09.2020

Minulé vedení města těsně před volbami v roce 2018 avizovalo výstavbu zahrádkářské osady na sv. Anně.  V té době šlo pouze o záměr v podstatě ve fázi myšlenky, zájem o zahrádky byl ale okamžitě veliký. „ Při našem nástupu do funkcí nebylo vůbec nic připraveno. Nebyla vypracována ani studie, natož pak projekt,“ řekl již dříve primátor města Tomáš Navrátil. Nové politické osazenstvo radnice tak stálo před úkolem, jak dovést nápad výstavby zahrádek k realizaci.  V souvislosti se suchem a nedostatkem vody, o kterém se v posledních letech neustále hovoří, se samozřejmě nabízela cesta zavlažování zahrádek vodou získanou z podzemí.  Proto byl v lokalitě proveden geologický průzkum a dva průzkumné vrty. Jedním z nich nebyla voda nalezena vůbec, druhý narazil na zdroj vody s velmi malou vydatností, který by laicky řečeno stačil pro závlahu sotva pár zahrádek. Následně se voda začala hledat na opačném konci lokality. Zajistit realizaci vrtů bylo opět velmi zdlouhavé, potřebné vybavení k jejich provedení má totiž k dispozici jen hrstka firem v republice a termíny jsou tak obsazeny na řadu měsíců dopředu.

Na sklonku letošních prázdnin byl proveden poslední čtvrtý vrt, bohužel s obdobným výsledkem jako ty předešlé. Voda zde zkrátka není, resp. její vydatnost je velmi malá. „Víme, že poptávka po zahrádkách je veliká, proto jsme od myšlenky postavit zahrádkářskou kolonii na svaté Anně už dříve zcela neopustili a stále se snažíme najít nějaké řešení. Nyní již víme, že pokud zůstaneme v této lokalitě, musíme se každopádně připojit na vodovodní řád, jiná možnost není. Existují dvě varianty, tou první je táhnout přípojku od psychiatrické nemocnice, což ale celou investici prodraží o 15 až 20 milionů. Nebo se můžeme zkusit domluvit se soukromníkem, který v blízkosti vlastní pozemky a momentálně je rozprodává právě k vybudování zahrádek a připojit se na jeho vodovodní řád,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil.  Mezi pozemky města a pozemky  developera ale leží ještě pozemky státu, které by město potřebovalo získat, proto se je pokusí s Pozemkovým fondem ČR směnit. Pokud žádná z variant nebude schůdná, bude nutné opustit lokalitu sv. Anny a zaměřit se na jiná území, kde by bylo možné zahrádky vybudovat.                  

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí