Za odpad budou opět platit i děti od tří let

Upraveno: 19.12.2020
Ilustrační obrázek
Výdaje za nakládání s odpady stále rostou.

V České republice asi nelze najít město, které by kvůli pandemii koronaviru nezaznamenalo velké finanční ztráty (viz . článek o  schváleném rozpočtu ).  Hledají se rezervy, úspory i zbytné položky ve všech oblastech, které města spravují. Častou volbou je i navýšení poplatků, daní či nájmů. Opava se snažila do těchto položek zasahovat citlivě, některé náklady už ale město není schopno stále sanovat. U komunálního odpadu se proto rozhodlo vrátit k platbě i za děti. Ta jim byla v uplynulých třech letech odpuštěna, slezská metropole se v tomto směru řadila v rámci republiky k výjimkám. Náklady na odpadové hospodářství města se totiž stále zvyšují, a to nejen díky velkému objemu odpadů, ale i třídění a svozu jednotlivých složek. 

Děti do tří let jsou stále od platby osvobozeny. Děti a mladiství od 3 do 18 let zaplatí nově sníženou sazbu 300 korun za rok,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná. Pro dospělé je stejně jako v loňském roce stanoven poplatek 660 korun. Tato výše poplatku přitom stále nepokryje skutečné náklady na celý systém nakládání s komunálním odpadem. „Je třeba si uvědomit, že pokud by měli Opavané zaplatit reálnou částku, pak by měl každý občan ročně odeslat na účet města více než tisícikorunu. Město stále danou oblast dotuje ze svého rozpočtu, respektive přispívá na ni z jiných zdrojů,“ vysvětlila Dobrovolná.

Roční náklady města související s komunálním odpadem se pomalu šplhají k 60 milionům korun. V poplatku za odpad jsou zahrnuty výdaje za provoz sběrných míst, zajištění svozu separovaného odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a odstranění komunálního odpadu netříděného. Například na svoz odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě, ze zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu či na odklízení černých skládek pak město vynaloží ještě další finanční prostředky, které v poplatku za odpad nejsou vůbec započítány.

Poplatek za komunální odpad je třeba uhradit do konce května. Poštovní poukázky lidé obdrží do svých schránek v průběhu pátého měsíce. Poplatek je splatný jednorázově, uhradit ho lze tradičně na poště, na pokladnách magistrátu na Horním náměstí a na Krnovské ulici nebo převodem z účtu. Nejjednodušším způsobem, kdy je možné zaplatit z pohodlí domova, je platba pomocí Portálu občana, na který lze vstoupit přes webové stránky města.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí