Vydávání občanských průkazů a pasů provázejí problémy

Upraveno: 17.02.2020

Vyřízení žádostí trvá déle, tvoří se fronty  žadatelů. Na vině však není magistrát

V některé dny je již 15 minut po otevření úřadu ve frontě i přes 50 lidí, kteří čekají na občanský průkaz nebo cestovní doklad. Obě záležitosti vyřizuje totéž pracoviště odboru vnitřních věcí. Zpracování jedné žádosti přitom trvá přibližně 10 minut. Na člověka, který přijde chvíli po otevření úřadu, tak může čekat i tříhodinová fronta.

 „Ta situace nás samozřejmě mrzí, ale bohužel nejsme v tuto chvíli schopní s ní cokoliv udělat,“ říká Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí. Výdej dokladů se tak ocitl na pokraji kolapsu. Na vině je přitom vydávání nových občanských průkazů, které vstoupily v platnost od ledna tohoto roku.

„Stává se, že v některé dny systém a především technika nefungují tak, jak by měly. Navíc nově dochází k vyplnění žádosti o doklady až u přepážky přímo do systému. Stejně tak lidé nemohou nosit fotografie – vyfoceni budou také přímo na místě,“ vyjmenovává novinky, které zpomalují celou práci, Petr Sordyl.

Zejména ve dny s prodlouženou úřední dobou, tedy v pondělky a středy, se musí vyvolávací systém vypínat už před 15. hodinou jinak by do konce pracovní doby úřednice nebyly schopny vyřídit všechny zájemce. „Samozřejmě, že to s sebou nese zvýšený počet stížností ze strany občanů. Naše možnosti, jak problém řešit, jsou ale velmi omezené. Ministerstvo vnitra nám neposkytlo potřebnou techniku pro zachování původního počtu obslužných míst, který se tak snížil o dvě. Celý proces přijetí žádosti o OP se přitom až pětkrát protáhl. Dříve nám určitou část klientů řešily matriční úřady, dnes už ne, říká Petr Sordyl a dodává:

„Blíží se nám navíc sezóna cestovních dokladů. Po zkušenostech z minulých let očekáváme navýšení počtu klientů o dvou až trojnásobek. Do cestovních pasů již také nezapisují děti a i dříve provedené zápisy ztrácejí od 26. června platnost. Tato skutečnost přinese ještě další nemalé navýšení počtu klientů, protože každé dítě, a to včetně kojenců, cestující mimo území republiky, bude muset mít vlastní cestovní doklad.“

Reálně tak hrozí, že se situace stane zcela neúnosnou. Z toho důvodu primátor Zdeněk Jirásek na konci března poslal ministrovi vnitra Janu Kubicemu otevřený dopis, ve kterém ho na tento problém upozorňuje. „V dopise jsem pana ministra vyzval, aby situaci urychleně řešil a poskytl městům finanční prostředky na zřízení dalších míst, na kterých by se žádosti o doklady mohly řešit,“ přibližuje obsah dopisu primátor Zdeněk Jirásek. Tento problém se netýká jen Opavy. Podobné zkušenosti má většina měst v republice.

Ondřej Skácel
Pracovník vztahů k veřejnosti

Publikováno dne 2.4.2012