Vyhlášení dalšího ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

Upraveno: 20.02.2020

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašují 18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena Opava 2014.

Interpretační soutěž mladých varhaníků, která bude probíhat od 27. 10. do 1. 11. 2014, je tříkolová a bude probíhat na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče, v chrámu sv. Ducha a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Soutěž v improvizaci je soutěžním oborem nezávislým na účasti v intepretační soutěži a proběhne 29. 10. 2014 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let ( tj.narozeným od data 27.10. 1984 včetně).

Výkony soutěžících bude hodnotit sedmičlenná mezinárodní porota složená z renomovaných varhaníků a pedagogů z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Německa, Rakouska a Francie.

Přihlášky je možné zasílat e-milem či poštou do 13. června 2014.

Účastnické poplatky činí za soutěž v interpretaci 1500,- Kč, v improvizaci 500,- Kč. Soutěžící v interpretaci jsou od poplatku za soutěž v improvizaci osvobozeni.

Ubytování a cestovní náklady si hradí sami účastníci.

Podrobné informace o organizaci soutěže, soutěžní podmínky, jména porotců i důležité kontakty najdete na internetové adrese: http://www.konzervator.cz/organ

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 30.10.2013