Vyhodnocení ankety k Vánočnímu jarmarku

Upraveno: 19.02.2020

Magistrát města Opavy v roce 2012 změnil pořadatelskou firmu Vánočního jarmarku a na základě výběrového řízení uzavřel na loňský rok plus na následující dva roky smlouvu s brněnskou firmou RK Invest s.r.o.

Se změnou provozovatele trhů se částečně změnila také nabídka zboží a občerstvení, ale i kulturní program. Ten byl na základě podnětů občanů z minulosti laděn více komorně, než tomu bylo v předešlých letech, tak aby co nejvíce dotvářel vánoční atmosféru.

Protože nás zajímal názor občanů na novou podobu trhů, rozhodli jsme se v jejich průběhu uspořádat anketu. Opavané tak měli možnost své dojmy, náměty a připomínky vyjádřit v dotaznících,“ uvedla Monika Štěpánková z odboru kanceláře primátora s tím, že anketa měla za úkol zmapovat jak silné stránky jarmarku, tak i jeho slabiny.

Anketní lístek, který byl ke stažení na webu města či k dispozici na podatelně Hlásky a v Městském informačním centru, vyplnilo a zpět odevzdalo celkem 84 lidí.

Z dotazníků vyplynulo, že návštěvníci jarmarku byli spokojeni převážně s nabídkou ve stáncích, méně již se samotných kulturním programem,“ shrnula výsledky ankety vedoucí odboru kanceláře primátora Jana Foltysová a dodala: „Jsme rádi za každý názor. Vždy je lepší, když lidé vyjádří své dojmy otevřeně a ne pouze anonymně kritizujíTakto se můžeme poučit a udělat vše proto, aby se příští jarmark Opavanům co nejvíce líbil“.

S výsledky ankety byli seznámeni samozřejmě také zástupci pořadatelské společnosti RK Invest s. r. o. Ti se s městem dohodli na úpravách programu i samotného stánkového prodeje, které by měly vést k vyšší úrovni příštího jarmarku. Přislíbili např. také návrat Ježíškovy pošty, která především dětem letos na trzích chyběla.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 25.1.2013