Vyjádření k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015

Upraveno: 19.02.2020

 

 

 

 

 

Dne 07.08.2012 byl do meziresortního připomínkového řízení předložen Ministerstvem dopravy materiál „Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015“.

Předložený návrh rozpočtu fondu dopravy snižuje výdajový rámec z letošních 41 miliard o čtyři miliardy na 37 miliard korun.

Ze silničních staveb bude v příštím roce realizována výhradně jedenáctka u Mokrých Lazců, na ostatní klíčové stavby v západní části Moravskoslezského kraje nejsou dostatečné finanční prostředky na přípravu. Jedná se například o obchvat Opavy, Krnova nebo dálniční přivaděč Prodloužená Rudná navazující na Mokré Lazce.

„Již loni jsem upozorňovala, že rozpočet fondu dopravy je v rozporu s Programovým prohlášením vlády a koaliční smlouvou. V nich se jasně říká, že vláda zachová výši investic do dopravní infrastruktury na úrovni roku 2012. Situace se vůbec nezměnila a je stále horší“, říká předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (nestr).

Návrh rozpočtu fondu dopravy naprosto nepostačuje pokrýt stávající smluvní závazky v oblasti tzv. národních akcí, velmi obtížně naplňuje spolufinancování akcí v rámci Operačního programu Doprava a ohrožuje přípravu vhodných investic v Operačním programu Doprava II.

„Snížení výdajů rozpočtu SFDI na rok 2013 je alarmující. Takovým způsobem omezovat investice považuji za již nepřijatelné“, konstatuje místopředsedkyně Sdružení a starostka obce Hrabyně Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Pokud by tento návrh prošel byl by pro financování dopravní infrastruktury naprostou katastrofou. Z toho nemá Sdružení vůbec žádnou radost. Proto uplatnilo k předloženému návrhu připomínky. „K rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok jsme připomínky už podali. Koncem srpna se budeme účastnit jejich vypořádání,“ říká tajemník Sdružení Martin Dostál.

Z návrhu rozpočtu je už teď jasné, že budou pokračovat výhradně stavby spolufinancované Evropskou unií, další budou zastaveny a příprava ostatních bude velmi omezená. To může mít do budoucna fatální dopady pro náš kraj.

„Naše Sdružení požaduje, aby výdajový rámec rozpočtu SFDI na rok 2013 zůstal zachován minimálně na úrovni letošního roku, tj. 41 mld. Kč,“ říká Pavla Brady. Podle vedení Sdružení by chybějící zdroje mohly být posíleny z nevyužitých finančních zdrojů ziskových státních podniků. „V rámci protikrizových opatření musí být mobilizovány finančních prostředky, které budou směřovat do oblasti investic, výzkumu a vývoje. Pouze ty jsou zárukou budoucí prosperity naší země,“ říká hrabyňská starostka Jordánová.

Česká vláda se touto myšlenkou vážně zabývá, nedávno schválila příslušnou novelu zákona o státním podniku, která ještě čeká na projednání v parlamentu.

Na základě této novely by měly vzniknout tzv. zakladatelské fondy. Fondy budou plněny nevyužitými prostředky ziskových státních podniků, které pak mohou být zapojeny do státního rozpočtu, potažmo rozpočtu SFDI.

Zástupci Sdružení jsou s moravskoslezskými poslanci odhodláni hájit oprávněné zájmy západní části kraje ze všech sil.

Pavla Brady předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Publikováno dne 21.8.2012