Výročí popravy armádního generála Heliodora Píky

Upraveno: 20.11.2019
Vzpomínková akce se uskutečnila v úterý 21. června dopoledne u pamětní desky Heliodora Píky na budově radnice na Horním náměstí. Kytici k pamětní desce přijela položit i jeho neteř Alexandra Šmířáková.

Opavané si připomenuli 67. výročí popravy armádního generála Heliodora Píky. Kytici k pamětní desce přijela položit i jeho neteř Alexandra Šmířáková.

Vzpomínková akce se uskutečnila v úterý 21. června dopoledne u pamětní desky Heliodora Píky na budově radnice na Horním náměstí. Za město se ji zúčastnil primátor Radim Křupala a jeho náměstci Martin Víteček, Dalibor Halátek a Josef Stiborský. „Generál Heliodor Píka byl bezesporu osobností, kterou bychom si měli i sedmašedesát let po jeho popravě pravidelně připomínat. Byla to pozoruhodná osobnost, ve které se obdivuhodně spojovaly role výborného vojáka, diplomata, demokrata, vzdělance, obětavého vlastence a velkého hrdiny. Osobnost, jakých nejen v našich, ale i v evropských dějinách zase tolik nebylo. Přestože, nebo možná právě proto, co vše pro náš národ udělal a co vše zažil a viděl, odvděčil se mu poúnorový režim vykonstruovaným procesem a justiční vraždou, jejíž výročí si právě dnes připomínáme,“ řekl v úvodním projevu primátor Radim Křupala. „Žijeme v době, kdy se zdá, že nám dochází skutečné a opravdové vzory, jejichž příběh je dobré studovat a jejichž vlastnosti a postoje je dobré následovat. Heliodor Píka bezesporu takovým vzorem byl a je. Proto jsem rád za události, jako je ta dnešní, díky kterým se odkaz tohoto statečného vojáka a vlastence může i nadále šířit,“ dodal primátor.

Na jeho slova navázal bývalý politický vězeň plukovník Antonín Zelenka. „Zásluhy Heliodora Píky byly komunistickou diktaturou neuvěřitelně pokrouceny v sérii trestných činů a po uměle vykonstruovaných obviněních byl odsouzen k trestu smrti a dne 21. června 1949 popraven. Zločin – výsledek snažení skutečných zločinců – byl dokonán. Mezi hlavní vrahy patřili ti, se kterými po celé válečné období úzce spolupracoval a mnohým dopomohl ke skvělé kariéře. A je krutou ironií, že strůjci tohoto zločinu byli zanedlouho rovněž popraveni systémem, který sami stvořili. Je naší povinností si tuto skutečnost stále připomínat. Armádní generál Heliodor Píka patří k osobnostem s velkou minulostí, proto nesmí být zapomenut v budoucnosti,“ řekl Antonín Zelenka.

V závěru setkání, které doprovázel dětský pěvecký sbor Domino, vystoupila i neteř Heliodora Píky a dcera jeho bratra Alexandra Šmířáková. „Místo vavřínového věnce za těžce vydobytou svobodu obdržel krutou a potupnou smrt provazem. Po vykonstruovaném procesu, vlastními lidmi. Ihned nato nám začala znovu pro kruté válce prožité ve stálém strachu doba pronásledování. Jeho tělo nám nebylo vydáno k pohřbení a nesměli jsme se o strýčkovi zmiňovat,“ vzpomínala na dobu po strýcově popravě. Těžký osud postihl celou rodinu. Její členové přišli o práci, byli vyloučeni ze škol popřípadě jim studia byla zcela odepřena. Alexandra Šmířáková rovněž vyřídila Opavanům pozdravy od zbytku rodiny Píkových, zejména pak od generálova syna Milana, a poděkovala za důstojnou vzpomínku na Heliodora Píku.

Roman Konečný 
Oddělení vnějších vztahů

Profil Heliodora Píky najdete zde.

Fotografie najdete na Facebooku města.