Vyroste za Slezankou obchodní centrum?

Upraveno: 20.11.2019

Zastupitelé mají do zářijového zasedání čas na rozmyšlenou, zda se bude pokračovat v přípravě projektu na vybudování nového obchodního centra v prostorách za Slezankou nebo se smlouva ukončí vzájemnou dohodou. Developer je ochotný svůj záměr nerealizovat za podmínek, že mu město zaplatí přibližně 30 milionů korun jako vyrovnání za výdaje, které za deset let na přípravě projektu vynaložil.

Developerská společnost Crestyl na daný projekt uzavřela s tehdejšími představiteli města smlouvu již v roce 2005. Na základě ní a jejich dodatků by stavěla na parcele pod dnes již zbouranou výškovou budovou za Slezankou a na sousedních pozemcích. Velká část obyvatel Opavy si však přeje, aby zde zůstala klidová zóna se zelení a se zastavěním plochy obchodním centrem nesouhlasí. Petici proti projektu podepsalo více než 3 a půl tisíce lidí, petice je přitom stále v oběhu.

Konečné rozhodnutí o budoucnosti daného území by mělo padnout již na zastupitelstvu 19. září. Pokud zastupitelé ukončení smlouvy spojené s finanční kompenzací neodsouhlasí, bude se pokračovat v přípravě projektu a dále dojednávat konkrétní podoba plánovaného obchodního centra.

Je nutné  dobře zvážit obě varianty a jejich dopady pro město. Při ukončení smlouvy je to finanční vyrovnání s developerem a následné vyřešení toho, co s plochou za Slezankou i samotnou Slezankou bude. V případě pokračování v projektu pak tlak veřejnosti a s tím související petice proti výstavbě, která může vyústit až v referendum. Pokud by se o ukončení smlouvy jednalo v budoucnu znovu, je otázkou, zda by na tuto možnost firma Crestyl vůbec přistoupila. Náklady této společnosti by navíc nadále rostly a finanční kompenzace by tak byla mnohem vyšší,“ uvedl primátor města Radim Křupala a dodal, že do září bude probíhat široká debata nad tímto tématem, a to nejen mezi zastupiteli, ale také s opavskou veřejností.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí