Výsadba stromu za umístění Statutárního města Opavy v soutěži „Keramická popelnice“

Upraveno: 20.02.2020

Statutární město Opava, které je zapojeno prostřednictvím společnosti EKO-KOM do soutěže v třídění surovin – papír, sklo, plast, tetrapak, získalo za loňský rok opět cenu za 6. místo v této soutěži. Soutěž má název „Keramická popelnice“ a Statutární město Opava soutěží v konkurenci obcí a měst celého kraje v kategorii obcí nad 4 000 obyvatel. Poděkování za získání ceny v této soutěži patří obyvatelům města Opavy, díky kterým je během roku dosahováno dobrých výsledků v množství vytříděných komodit.

Statutární město Opava získalo k ocenění také jeden pěkný dar – strom a mělo možnost výběru druhu stromu a rovněž možnost určit místo k jeho výsadbě na pozemcích, které město vlastní. Výběr druhu stromu byl nasnadě, navázal na v předešlém roce vysazenou lípu, kterou Statutární město Opava obdrželo rovněž za umístění v soutěži „Keramická popelnice“. Lípa je vysazena na pozemku parc.č. 2090/1 k.ú. Opava-Předměstí. Tento pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Opavy a nachází se u křižovatky ulic Vávrovická a Rolnická. Výsadbou lípy se uvedené místo zhodnotilo především po stránce zkvalitnění prostředí v okolí nové výsadby.