Výsadba stromu za umístění Statutárního města Opavy v soutěži "Keramická popelnice"

Upraveno: 17.02.2020

Statutární město Opava je aktivně zapojeno prostřednictvím společnosti EKO-KOM do soutěže v třídění surovin – papír, sklo, plast, tetrapak.

Díky obyvatelům města Opavy jsou během roku dosahovány dobré výsledky v množství vytříděných komodit.

Každoročně se Statutární město Opava umísťuje na předních místech v rámci soutěže „Keramická popelnice“. V konkurenci obcí a měst celého kraje v kategorii obce nad 4 000 obyvatel jsme umístili v roce 2011 na 8. místě.

Loňský rok přinesl Statutárnímu městu Opava, kromě ceny, ještě bonus navíc. Tímto bonusem je výsadba vzrostlého stromu na pozemek, který si město samo určí.

Během jara letošního roku byla realizována firmou Ivánek–Zeman, v.o.s. ( http://www.ivanek-zeman.cz/ ) na pozemku parc.č. 164/17 k.ú. Opava-Město v prostoru za kinem Mír výsadba lípy.

Každý vysazený strom, tedy i naše nová lípa získána za umístění v soutěži, zkvalitní a zhodnotí prostor v místě výsadby a přispěje ke zlepšení životního prostředí všech obyvatel města.

Věříme, že i letos přistoupí občané ke třídění stejně odpovědně a Statutární město Opava ocenění opět získá.