Výstava i besedy seznamují s opatřeními na ochranu klimatu

Upraveno: 03.12.2019
Ilustrační obrázek
Projekt Klima se mění společně s výstavou doputoval ve středu 17. dubna také do Opavy. Na programu byly besedy s mladými lidmi i otevření výstavy o změně klimatu, která je v obchodním centru Breda k vidění do 10. května.

Seznámit širokou veřejnost s inspirativními a chytrými klimatickými opatřeními, která jsou realizována v různých částech České republiky  to je hlavní cíl projektu "Klima se mění: od informací k akci". V předvelikonočním čase zavítal tento projekt do Opavy. Na programu byly besedy s mladými lidmi i instalace výstavy o změně klimatu.

„Smyslem projektu je ukázat, že k ochraně klimatu může přispět každý z nás," říká Daniel Tichý, koordinátor projektu z organizace CI2, o.p.s. „Klíčovým prvkem projektu je dialog s mladými lidmi. Ti si čím dál tím více uvědomují závažnost dopadů klimatické změny, protože právě jejich generace je může pocítit doslova fatálním způsobem," zdůraznil Tichý.

„Při besedách v Opavě bylo zřejmé, že mladé lidi téma změny klimatu zajímá. Věřím, že se nám podařilo alespoň u některých z nich zasít zájem o to, co můžou pro ochranu klimatu udělat jako jednotlivci, a že budou rovněž přemýšlet častěji o této - pro ně do budoucna velmi důležité - problematice," uvedl meteorolog České televize Michal Žák, který pro studenty Mendelova gymnázia a Masarykovy střední školy zemědělské připravil zajímavou přednášku o změně klimatu a následně s nimi na toto téma diskutoval.

Součástí projektu je i putovní výstava "Klima se mění – změň se i ty!" V Opavě bude k vidění až do 10. května v prostorách obchodního centra Breda & Weinstein. Ve středu 17. dubna proběhla slavnostní vernisáž této výstavy, jejíž součástí byla i přednáška pro veřejnost. Zároveň byla občanům představena Adaptační strategie statutárního města Opava na změnu klimatu.

„Pro město Opavu je téma změny klimatu v současnosti velmi aktuální. Jsme proto opravdu rádi, že máme možnost výstavu na pár týdnů hostit i v našem městě a rozšířit povědomí o této problematice mezi opavské občany,“ dodala Kateřina Hnátová, koordinátorka EVVO Magistrátu města Opavy.