Výzkum: ovzduší v Opavě znečišťuje zejména doprava

Upraveno: 27.01.2020
Ilustrační obrázek
Co je největším zdrojem znečištění vzduchu v Opavě? Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě prováděl rozsáhlou analýzu dat, která přinesla zajímavé informace. Zdroje znečištění najdete v interaktivní mapě.

Co je největším zdrojem znečištění vzduchu v Opavě? Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě prováděl rozsáhlou analýzu dat, která přinesla zajímavé informace. Největším zdrojem poletavého prachu PM10 v zimních měsísích je doprava (58,69 %), následuje lokální vytápění (19,30 %) a tzv. dálkový přenos (14,09 %). Těžký průmysl má zanedbatelný vliv (1,73 %). Výsledky nejen za Opavu najdete buď v interaktivní mapě nebo v závěrečné zprávě projektu. 

Podíly zdrojů na průměrné koncentraci PM10 [%] stanovené z primárních emisí částic v topné sezoně:

Doprava 58,69
Těžký průmysl 1,73
Velká energetika 0,92
Lokální vytápění 19,30
Dálkový přenos 14,09
Ostatní prům. a energ. zdroje     5,27