Významná cena pro Technické služby Opava

Upraveno: 09.03.2020

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v úterý 24. listopadu 2015 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Významné ocenění získaly i Technické služby Opava s.r.o.

S přijetím vládního Národního akčního plánu společenské odpovědnosti (CSR) v loňském roce konečně začalo akcelerovat i dění v oblasti korektního podnikání, budování pozitivního vztahu firem ke společnosti a v dodržování principů udržitelného rozvoje. Významnou součástí tohoto plánu je i „Program Národní ceny za společenskou odpovědnost“, který oceňuje firmy, které v této oblasti uspěly. Význam CSR roste v celém světě a má stoupající vliv nejen na plnění zásad udržitelného rozvoje.

Významného ocenění se v této národní soutěži  dostalo opavské firmě Technické služby Opava s.r.o., která zvítězila v „Ceně za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2015, a to v kategorii Malý a střední podnik.

V úterý 24.11.2015 na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, konaném pod záštitou prezidenta republiky, převzal provozně - technický náměstek opavských technických služeb, Ing. Martin Girášek, spolu s ředitelem společnosti Ing. Janem Hazuchou, ocenění pro vítěze programu Podnikáme odpovědně.

„Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ oceňuje podnikatele, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené a jejich odpovědné chování pozitivně ovlivňuje ostatní organizace, ale i samotné spotřebitele. Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zároveň může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

Na konferenci Podnikáme odpovědně, pořádané následující den Asociací společenské odpovědnosti v bloku určeném pro vítěze soutěže, prezentoval náměstek Girášek společnost Technické služby Opava a její plány do budoucna, zároveň tak technické služby propagovaly a zviditelnily statutární město Opava a náš region.  

Technické služby Opava s.r.o.