Výzva opavských radních k Úřadu práce ČR

Upraveno: 16.02.2020

Opavští radní se připojili k iniciativě, kterou podporuje řada měst v České republice. Ta souvisí s připravovanou reformou veřejné správy v sociální oblasti, podle které nebudou mimo jiné vypláceny od 1.1.2012 sociální dávky na odborech městských úřadů, ale na úřadech práce. Statutární město Opava však k dnešnímu dni neobdrželo konečné rozhodnutí příslušného státního orgánu o počtu pracovních míst, které úřad práce od Statutárního města Opavy převezme. V této klíčové otázce tak panuje stále výrazná nejistota v souvislostí s budoucností zaměstnanců magistrátu. Radní proto vyzvali Úřad práce ČR, konkrétně Generální ředitelství a Ministerstvo práce a sociálních věcí, k zajištění převodu minimálně 18 pracovních míst z odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy na kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě a to k zajištění výkonu převáděných dávkových agend.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí