Výzva uživatelům hrobových míst

Upraveno: 27.02.2020

Statutární město Opava zastoupené Technickými službami Opava s.r.o. – správa hřbitova oznamuje, že od měsíce června 2011 začne vyzývat dosavadní uživatele hrobových míst, k nimž není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa, k uzavření příslušné písemné nájemní smlouvy. Tyto výzvy k uzavření nájemní smlouvy budou vyvěšeny na obvyklém veřejně přístupném místě na veřejném pohřebišti, na úřední desce statutárního města Opavy a také na webových stránkách statutárního města Opavy ve zprávě: 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí