Vznikl spolek pro turistickou oblast Opavské Slezsko

Upraveno: 27.02.2020

Město Opava ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Opavsko a MAS Hlučínsko iniciovalo vznik spolku Turistická oblast Opavské Slezsko. „Jeho cílem je rozvíjet a zkvalitňovat cestovní ruch na území města Opavy a širšího Opavska, vytvářet vazby mezi veřejnou sférou, podnikateli a neziskovými subjekty a posilovat image regionu a jeho propagaci,“ říká náměstek primátora Dalibor Halátek.

Spolek začne fungovat počátkem roku 2016 a ve spolupráci s Destinačním managementem Moravian-Silesian Tourism, s. r. o přispěje ke sjednocení a zkvalitnění nabídky služeb pro návštěvníky turistické oblasti Opavské Slezsko.  Svou činností spolek navazuje na již zavedenou dlouholetou spolupráci jednotlivých subjektů cestovního ruchu. Jednou z aktivit je, mimo jiné, tvorba turistických produktů, které návštěvníkům regionu představí ucelenou nabídku atraktivit a služeb města Opavy i okolí. „Aktivním partnerem spolku je také Městské informační centrum Opava, které v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje aktualizuje krajský turistický portál a spolupracuje se studenty Slezské univerzity formou víkendových letních brigád v informačním centru,“ dodala Eva Týlová, vedoucí Městského informačního centra  v Opavě.

Spolek navazuje na dosavadní činnost destinačního managementu Opavské Slezsko a bude pokračovat v oblíbených akcích Týden Slezské kuchyně, zahájení turistické sezóny, přebírá také spolupráci na regionální značce Opavské Slezsko. Opavské Slezsko zahrnuje svou plochou Opavu, Opavsko, Vítkovsko a Hlučínsko a slouží ke koordinaci činností, jež mají vést k zvýšení atraktivity celého regionu pro všechny zájemce o tradice, kulturu, sport i turistické atraktivity.

Jako přidružení členové spolku budou moci vstupovat i další členové, například hotely, restaurace,  poskytovatelé jiných služeb a obce či mikroregiony. Informace o celé destinaci naleznete na webu www.opavske-slezsko.cz.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí