Webové stránky města obohatil jedinečný mapový portál

Upraveno: 16.02.2020

Obyvatelé Opavy mohou od začátku dubna na oficiálních stránkách města najít mnohem více informací zpracovaných do podoby map než doposud. Již v minulosti sice mohli v sekci „Mapy“ nalézt např. územní plán města, turisticky atraktivní cíle nebo místa, kde jsou rozmístěny kontejnery, nyní ale sekce map dostala zcela novou podobu a obsah.

Magistrát města Opavy vnímá mapy jako přehledné a atraktivní médium, kterým lze velmi efektivně komunikovat s občany a informovat je o své činnosti a nabízených službách.

„ Naší snahou je zkvalitnit městem poskytované geografické služby a rozšířit jejich nabídku, stávající mapový portál byl z hlediska správy, publikace a aktualizace dat již trochu těžkopádný. Proto chceme občanům nabídnou modernější servis, který bude obsahově mnohem bohatší, přehlednější a navíc pro ně i snadněji ovladatelný,“uvedl Daniel Žídek, náměstek primátora města Opavy.

Grafická podoba a ovládání mapového portálu tak bylo přepracováno do nového moderního kabátu.

„Nová mapová aplikace, kterou v České republice používáme zatím pouze my v Opavě, umožňuje zpracovat do podoby živé mapy v podstatě jakoukoliv informaci. Jsme schopni operativně reagovat na požadavky vedení města ale i občanů a rychle na naše webové stránky zařadit a veřejnosti zpřístupnit libovolná geodata,“ uvedl správce geografického informačního systému města Opavy Marek Drozdek.

Stávající obsah sekce „Mapy“ na webových stránkách města není rozhodně konečný a bude se doplňovat a rozšiřovat. „Zpracováváme další témata, která jsou pro občany města zajímavá a důležitá. Perličkou bude mapová aplikace s historickými leteckými snímky, na kterou se mohou občané těšit v druhé polovině letošního roku“ dodal.

Autor map a mapových aplikací Marek Drozdek si navíc pohrává s myšlenkou, že by na stránky nahrál i jakéhosi hlasového průvodce pro uživatele map z řad občanů, který by je seznámil s tím, co všechny mapy umí a jaké informace v nich lze najít.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí