V Komárově a Suchých Lazcích začíná stavba kanalizace

Upraveno: 17.05.2021
Ilustrační obrázek

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 převzalo Sdružení pro Komárov a Suché Lazce staveniště splaškové kanalizace v těchto městských částech.

Sdružení pro Komárov a Suché Lazce, tvořené společníky POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, OHL ŽS, a.s., Brno a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava, bylo vybráno v nadlimitním veřejném výběrovém řízení mezi pěticí přihlášených a zavávalo se zhotovit požadovaný rozsah prací za necelých 291 milionů korun, což je prakticky o milion méně, než byl původní odhad. Navíc je dílo spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí a to částkou 163 a půl milionu korun.

Součástí zakázky je především více než 12 kilometrů nové splaškové kanalizace s 546 kanalizačními přípojkami, napojení pro čističky a úpravnu dešťové vody, celkem šest čerpacích stanic včetně havarijních přepadů, příjezdní a obslužné komunikace, a také centrální čistička odpadních vod pro obě městské části, tedy Komárov a Suché Lazce. Celá stavba by měla být hotova v říjnu 2022.

„Projekt se připravoval řadu let, navíc se musel přepracovávat, a já jsem opravdu rád, že konečně začneme stavět,“ uvedl starosta městské části Komárov Lumír Měch s tím, že kanalizace by mimo jiné měla odstranit nespolehlivost stávajícího řadu, kdy se opakovaně splašky dostávaly mimo kanály a město pak, vedle nákladů s likvidací havárie, muselo platit pokuty.

Jedná se o další ze staveb, kterými vedení města řeší dlouhodobě problematickou situaci v Opavě i jejích částech. Podobně se před nedávnem společně stavělo v Milostovicích a Zlatníkách, loni na ulici Krnovská, a teď se bude pokračovat v Komárově a Suchých Lazcích akcí v zatím největším rozsahu. Zahajovaná stavba má i jeden další primát – je to první stavba města, kdy bude používáno elektronického stavebního deníku tak, jak ukládá novelizace zákona. 

Martin Kůs
tiskové oddělení