Za instalaci botičky zaplatí řidiči od července 400 korun

Upraveno: 17.02.2020

Městští strážníci budou od 1. července za použití takzvaných botiček nově požadovat manipulační poplatek. Za jejich instalaci a následné odstranění zaplatí neukáznění řidiči 400 korun.

„Důvodem ke schválení tohoto nařízení je neutěšená situace v souvislosti s parkováním vozidel na místech, kde je přímo zakázáno či není povoleno stání nebo zastavení,“ vysvětlil ředitel Městské policie Opava Milan Kokoř.

Před několika lety přitom Opava od používání botiček téměř ustoupila, používaly se jen výjimečně v odůvodněných případech. Poměry na opavských ulicích v souvislosti s parkováním jsou však čím dál tím horší, řidiči bohužel nejsou schopni respektovat stanovená pravidla.

„S tím, že jsme se zmírnili přístup, máme velmi špatnou zkušenost. Nyní se téměř 90% hříšníků, kteří se dopustí přestupku v souvislosti s parkováním, vymlouvá na osobu blízkou. V takovém případě je šetření zastaveno a viníci zůstávají nepotrestáni,“ hájí zavedení manipulačního poplatku také náměstek primátora Daniel Žídek a dodává“

Vedení města to považuje za krok správným směrem nejen v represivní, ale i preventivní rovině, který by měl přispět k vyšší kultuře parkování v ulicích Opavy“.

Nyní i v případě, kdy řidič uvede, že automobil špatně zaparkovala jiná osoba, zaplatí za nasazení a odstranění botičky výše zmíněných 400 korun jako manipulační poplatek. Výše poplatku je vypočítána na základě skutečných nákladů, které strážníci v souvislosti s výjezdem a instalací zařízení mají. Botičkami přitom hodlají řešit především případy stále se opakujících špatně zaparkovaných vozidel.

„Instalace a odstranění botičky se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, pokud ji nelze-li zjistit, pak na náklady provozovatele vozidla. Není to ovšem náhrada za součastné výzvy za stěračem pro nepřítomného řidiče, tzv.stěračenky, ty se budou udělovat a řešit i nadále,“ uzavřel Milan Kokoř.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 15.6.2012