Za pomoc seniorům získala Opava prestižní cenu

Upraveno: 23.11.2021
Ilustrační obrázek

Na počátku byl nápad pomoci seniorům s registrací do očkovacího systému. Přes víkend pracovníci krizového štábu města systém vyladili a 18. ledna radnice systém pomoci spustila. Během konce zimy a až do poloviny jara službu využilo několik tisíc občanů. Někteří přišli osobně, jiní dali přednost telefonické pomoci. I díky tomu teď Opava uspěla v prestižní soutěži pořádané ministerstvem vnitra Přívětivý úřad a dostala se do tzv. Příručky dobré praxe. Opavský systém totiž inspiroval i další města, která po vzoru Opavy podobný systém pomoci potřebným zavedla. Bezbariérové kontaktní místo Magistrátu města Opavy bylo přímo v přízemí Hlásky. Samotná registrace s asistencí pracovníka města pak trvala jen několik minut.

„Chápeme, že zejména pro starší spoluobčany může být složité se zaregistrovat, protože například nemusí být počítačově tak zdatní či nemusí mít přístup k internetu. Chtěli jsme těmto lidem pomoci, a proto jsme pro ně toto bezbariérové kontaktní místo na počátku letošního roku zřídili. Služba pro starší občany fungovala několik týdnů a dostali jsme velmi pozitivní reakce. Mnohé příběhy, se kterými se naši pracovníci setkali, byly hodně dojemné,“ řekl primátor Tomáš Navrátil s tím, že pracovníkům krizového štábu města za vymyšlení a realizaci tohoto nápadu moc děkuje.

Primátor Tomáš Navrátil spolu s tajemníkem Magistrátu města Opavy Tomášem Elisem převzali cenu za 3. místo v rámci našeho kraje v soutěži Přívětivý úřad na konferenci moderní veřejná správa v Olomouci.

„Mám velkou radost, že i letos jsme na stupních vítězů – už popáté z šesti ročníků. Poděkování patří jak našim zaměstnancům, kteří odvádějí výbornou práci, tak i vedení města, které pro tuto práci nastavilo dobré podmínky. Je to pro nás velký závazek do budoucna, a potvrzení nastoupení správné cesty – postupného a trvalého zlepšování uživatelského komfortu pro naše občany a klienty při vyřizování svých záležitostí na našem úřadě," dodal Elis.

Roman Konečný
tiskové oddělení