Začíná stavba východní části severního obchvatu Opavy

Upraveno: 03.02.2020
Ředitelství silnic a dálnic České republiky podepsalo smlouvu se sdružením stavebních firem, které tuto klíčovou stavbu postaví. Stavět by se mělo začít v březnu. Auta by po nové silnici měla jezdit na přelomu let 2019/20.

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které v závěru roku 2015 vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele východní části severního obchvatu Opavy, v únoru podepsalo smlouvu se sdružením stavebních firem, které tuto klíčovou stavbu postaví. Stavět by se mělo začít v březnu, hotovo by mělo být na přelomu let 2019 a 2020.

„Dlouho jsme na tento okamžik čekali. Opava obchvat jednoznačně potřebuje. Je to pozitivní zpráva. Doufám, že výstavbu východní části severního obchvatu našeho města nebudou provázet žádné problémy a vše bude probíhat jak má,“ řekl opavský primátor Radim Křupala.

 „Za tímto výsledkem je obrovské úsilí. Rád bych poděkoval všem, kteří se na něm podíleli. Dosáhnout toho však nebylo vůbec jednoduché,“ dodal náměstek opavského primátora a místopředseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Josef Stiborský.

Východní část severního obchvatu Opavy bude postavena v kategorii S 11,5/80 a bude dlouhá 1,755 km. „Součástí této stavby bude sedm mostních objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí“, přibližuje některé technické aspekty této stavby tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál. „Cena této stavby je odhadována na 493,4 miliónů korun včetně DPH, město se na této stavbě bude podílet částkou 13,4 milionů korun včetně DPH“, dodává Dostál.

Tato část severního obchvatu města Opavy bude navazovat na tzv. spojku S1, která byla zprovozněna už v roce 2009. Peníze na tuto stavbu jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok.

„Bez vzájemné spolupráce s Moravskoslezským krajem a našimi zástupci v parlamentu bychom tohoto kroku nedosáhli. Velký dík patří také vlastníkům pozemků, kteří se státem komunikovali a umožnili v minulých letech poměrně rychlé provedení výkupů,“ říká závěrem předsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová.

Technické detaily projektu najdete zde.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení

(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)