Začíná výstavba cyklostezky z Malých Hoštic do Opavy

Upraveno: 13.04.2022
Ilustrační obrázek

Dnes byla předána a tím zahájena stavba první části cyklostezky, která propojí Malé Hoštice s  Opavou. Město na akci Společné stezka pro chodce a cyklisty Opava - Malé Hoštice získalo finanční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3,084 milionu korun. „Předpokládané náklady na výstavbu této etapy, která povede od takzvaného kateřinského dopravního uzlu do Malých Hoštic, jsou vyčísleny na 3,708 milionu.  Zbytek, který nepokryje dotace, uhradíme z městské kasy,“ uvedl již dříve primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Silnice I/56 z Opavy směrem na Hlučín je velmi frekventovaná. Z Malých Hoštic do Opavy se přitom jedná o krátkou vzdálenost, kterou ujde či ujede na kole i malé dítě. „Vybudování společné cyklostezky pro pěší a cyklisty určitě přispěje k jejich větší bezpečnosti. Jsem přesvědčen, že stezka bude hojně využívána a že mnozí z těch, kteří vyjíždějí do Opavy autem, ho nechají doma a vydají se do města příjemnou pěší procházkou nebo na kole,“ dodal primátor.

Stejně to vidí i malohoštičtí. „O vybudování této stezky jsme usilovali dlouhodobě a i městská část intenzivně pracovala na přípravách. Vedli jsme prvotní jednání s ŘSD , vyřizovali potřebná povolení a další záležitosti. Zaplatili jsme více než 135 tisíc korun za vypracování projektové dokumentace, dalšími 250 tisíci se budeme podílet na samotné stavbě. Pokud půjde vše podle plánu, mohla by se cyklostezka zprovoznit už na konci srpna,“ věří starostka Malých Hoštic Miroslava Konečná, která by byla ráda, aby na první etapu plynule navázala výstavba části druhé vedoucí až ke Kauflandu. Na tu již město získalo územní rozhodnutí a pracuje na vydání stavebního povolení. 

 

Lada Dobrovolná
Tiskové oddělení