Zahájení prací na výstavbě kruhového objezdu ulic Krnovská x Vančurova je v plánu na jaře

Upraveno: 21.02.2020

Nepřehledná a špatně průjezdná křižovatka patří v Opavě k nejzatíženějším, denně tudy projíždí 15,5 tisíce vozidel. O výstavbu kruhového objezdu, který by problematický průjezd vyřešil, město usiluje už několik let.

Letos na podzim byla schválena smlouva o spolupráci mezi městem, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které silnici spravuje, a třetí stranou - soukromým investorem Benzina, který chce u objezdu vybudovat čerpací stanici.

„V současné době se intenzivně projektuje dokumentace pro výběr zhotovitele a předpokládáme, že na jaře se provede demolice mlékárny a posléze se plynule naváže na realizaci investičního záměru,“ popisuje postup náměstek primátora Daniel Žídek.

Na investici ve výši 12,5 milionu bez DPH se bude dvaceti procenty podílet město. „Jde ale o cenu předběžnou, předpokládáme její snížení v soutěži. Dvacet procent vysoutěžené ceny pak převedeme na k tomuto účelu speciálně zřízený účet ŘSD, abychom mohli kontrolovat, jakým způsobem byla naše částka využita,“ vysvětluje náměstek Žídek.

Řidiči se budou muset během výstavby objezdu připravit na nezbytné dopravní omezení. Uzavření křižovatky vzhledem k množství aut není možné, záměrem města je proto provoz svést střídavě do jednoho pruhu.

Vybudování kruhového objezdu je první fází konečné vize - propojení této lokality s ulicí Žižkova, tedy se sportovišti a s víceúčelovou halou v Městských sadech.

V návrhu společnosti Benzina je stavba benzínové pumpy, kiosku, tří oboustranných stáčecích míst, myčky osobních vozů a ostrůvku s vysavačem. Na místě stávající mlékárny vznikne parkovací plocha pro osobní vozy.

Publikováno dne 30.11.2013