Zahájení projektu "Podpora destinačních managementů turistické oblasti Opavské Slezsko"

Upraveno: 09.03.2020

Jaké jsou plány destinačního managementu a celé turistické oblasti pro konec roku 2015 a celý rok 2016?

Statutární město Opava, jako hlavní zástupce turistické oblasti Opavské Slezsko, podalo žádost o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“. Cílem projektu je naplňování akčního plánu a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko. Veškeré aktivity by měly vést ke sjednocení a zkvalitnění nabídky služeb pro návštěvníky, prezentaci a propagaci turistické oblasti a koordinování společných aktivit se soukromou a veřejnou sférou.

Díky dobré přípravě Akčního plánu jsme získali schválení dotačního programu a Moravskoslezský kraj se stal hlavním partnerem Opavského Slezska. 

Destinační společnost je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci jednotlivých subjektů. Využívá k tomu nástrojů managementu.
Jedná se o proces řízení, jehož základ tvoří komunikace, koordinace a kooperace a to nejen v rámci společnosti, ale v rámci celého regionu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé subjekty chovaly spíše jako spojenci a rovnocenní partneři, než jako konkurence. Jen to může zajistit vytvoření ucelené nabídky produktu cestovního ruchu. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska.

 

Ve spolupráci s partnery budou realizovány tyto projekty z akčního plánu:

Podpora akce Týden slezské kuchyně

Otevírání turistické sezóny

Den workshopů pro aktéry CR

Aktualizace stávající strategie CR

Podpora aktivit partnerů

Vytvoření dalších produktů CR

Marketing a propagace turistické oblasti

Podpora regionální značky OPAVSKÉ SLEZSKO

Aktualizace portálu opavske-slezsko.cz a sociálních sítí

Press/ fam trip

Propagace turistické oblasti na veletrzích a akcích CR

Šetření a sběr dat CR

 

Další informace najdete na www.opavske-slezsko.cz