Zájemce odstoupil od nabídky odkupu podílu SFC

Upraveno: 28.11.2019
Zástupce společnosti Group Privee & Cie Limited, která podala nabídku na odkup strategického podílu Slezského fotbalového clubu, oznámil městu, že od této nabídky odstupuje.

V polovině prosince loňského roku požádal primátor města Tomáš Navrátil o zaslání dokumentů, které by prokazovaly  transparentní vlastnickou strukturu společnosti Group Privee & Cie Limited. Ta podala nabídku na odkup strategického podílu Slezského fotbalového clubu projednávanou v říjnu opavskými zastupiteli. Od zástupce společnosti Martina Groha chtěl primátor konkrétně  doložit zakladatelskou smlouvu a stanovy, odkaz na veřejný rejstřík, ve kterém je společnost vedena, dokumenty prokazující skutečného beneficienta či jakýkoliv doklad, ze kterého vyplývá, že společnost bude disponovat prostředky banky, na níž se odkazuje a její identifikační údaje. Namísto požadovaných písemností  však obdržel e-mail s informací, že společnost od nabídky odkupu strategického podílu SFC odstupuje.

„Naše společnost se stala předmětem tak nevybíravých útoků ze strany opozičních struktur, které navíc i veřejně deklarovaly dehonestaci našich společností a jejich představitelů, že z konsorcia investorů odstoupil významný člen a mně se nepodařilo přesvědčit ostatní investory, aby v tomto obchodu zůstali, “ zdůvodňuje rozhodnutí v dopise Martin Groh.

My nemůžeme udělat nic jiného, než vzít tuto informaci na vědomí. Každopádně se budeme nadále snažit najít pro SFC strategického partnera, který by zabezpečil ekonomickou stabilitu a rozvoj této společnosti," reagoval primátor Tomáš Navrátil.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí