Základní škola Ilji Hurníka otevřela arboretum pro slavíky

Upraveno: 22.02.2020

V úterý 21.10. dopoledne byla slavnostně otevřena revitalizovaná zahrada ZŠ Ilji Hurníka na Pekařské ulici. Prohlídku přestřižením pásky zahájil první dvouletý návštěvník za pomoci své maminky.

Všechny příchozí následně přivítaly zpěvem děti ze školních sborů Pramínek a Sluníčka. Poté ředitel školy Manfréd Hubálek a jeho zástupkyně Romana Foltýnová představili, co vše realizace obnášela a poděkovali rodičům, přátelům školy a dětem, kteří se na práci podíleli. Návštěvníci si při prohlídce mohli zábavnou formou ověřit své znalosti o přírodě a hlasovat v soutěži tříd o nejvydařenější vzdělávací panel o stromech.

Projekt na obnovu zahrady „Arboretum pro slavíky“ byl financován z grantu města Opavy. Mimo vytvoření naučných prvků a výsadby dřevin zahrnoval především aktivity pro děti, které byly do projektu maximálně zapojeny. Přímo v den otevření probíhal projektový den na téma stromy, který pro menší děti připravili spolu s učiteli žáci devátých tříd.

„Zajímavostí je, že název projektu odkazuje nejen na školu s rozšířenou výukou hudební výchovy, ale i na ptáky, kteří v sousedství budovy zahnízdili. Z tohoto důvodu jsme vysadili také bobuloviny, které slavíci částečně zařazují do svého jídelníčku,“ říká Romana Foltýnová, hlavní koordinátorka akce.

Nezbývá než popřát, aby se školním zpěváčkům i opeřencům na zahradě líbilo.

Kateřina Durčáková
Koordinátorka EVVO