Zákon mění zápis dětí do cestovních pasů

Upraveno: 15.02.2020

Pokud rodiče využívají k cestování po státech EU pouze občanský průkaz, musí myslet na to, že občanský průkaz jako cestovní doklad slouží jen pro jeho držitele (tzn. rodiče). Děti zapsané v občanském průkazu musí mít svůj vlastní cestovní doklad.

 

Zápisy dětí do cestovních pasů mění následující zákony: zákonem č. 197/2010 Sb. se mění zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Do 30. 6. 2011 lze zapsat pouze dítě mladší 10 let do cestovního pasu rodiče a tyto zápisy budou platné do 26. 6. 2012.

 

Pokud byl zápis dítěte (občana) v cestovním dokladu jeho rodiče proveden před 1. červencem 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012.

Zápis občana v cestovním dokladu rodiče, který byl proveden před 1. červencem 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.

 

Lenka Ausficírová
vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
odbor vnitřních věcí MMO