Zaměstnanci Opavského dopravního podniku se do čtvrteční stávky zapojí jen symbolickou podporou

Upraveno: 16.02.2020

Prohlášení k plánované stávce dne 16.6.2011

Vážení cestující,

 

dne 12.6.2011 výbor ZO OS DOSIA při MDPO, a.s. rozhodl, že k vyhlášené stávce dne 16.6.2011 se zaměstnanci naší a.s. připojí pouze symbolicky – vyjádřením podpory na letácích ve vozidlech MHD.

Znamená to, že dne 16.6.2011 nebude MHD v Opavě zastavena ani omezena. Všechny linky budou jezdit dle platných jízdních řádů.

 

Za MDPO, a.s.

Ing. Hynek Woitek
ředitel společnosti

 

Prohlášení vedoucích představitelů města Opavy ke stávce zaměstnanců MDPO

1/Bedlivě sledujeme současnou situaci kolem stávky vyhlášené na čtvrtek 16.6.. Ani my se neztotožňujeme s podobou reforem prosazovaných současnou vládou.

2/Solidarizujeme s pracovníky Městského dopravního podniku Opava, kteří přistoupili k symbolické podpoře. Jsme rádi, že podpora stávky proběhne tímto způsobem, který neomezí možnost přepravy cestujících městskou hromadou dopravou.

3/Zvažujeme některá opatření, abychom eliminovali problémy těch cestujících, kteří se do Opavy kvůli stávce jiných dopravců nebudou moci dostat. Jednáme např. o možnosti parkování pro tyto osoby zdarma.

 

Za SMO

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. - primátor Statutárního města Opava
Ing. Pavla Brady - první náměstkyně primátora
Mgr. Dalibor Halátek - náměstek primátora
Daniel Žídek - náměstek primátora