Západní část severního obchvatu hledá zhotovitele

Upraveno: 23.12.2019
Ilustrační obrázek
Ředitelství silnic a dálnic České republiky vyhlásilo zadávací řízení na zhotovitele stavby západní části severního obchvatu Opavy. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit do 10. února 2020, pro Opavu klíčová stavba by mohla začít na jaře.

Ředitelství silnic a dálnic České republiky vyhlásilo zadávací řízení na zhotovitele stavby západní části severního obchvatu Opavy. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit do 10. února 2020, informace najdou ve Věstníku veřejných zakázek.

Jedná se o poslední etapu severního obchvatu našeho města, na kterou všichni netrpělivě čekáme. Intenzivně jsme pracovali na tom, aby tendr na zhotovitele byl vyhlášen ještě tento rok. Jsem moc rád, že se to povedlo a že se snad už na jaře začne konečně stavět," řekl opavský primátor Tomáš Navrátil a dodal, že vyhlášení tendru předcházela intenzivní práce opavské radnice, státu a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, za kterou všem patří díky. „Samostatnou kapitolou jsou pak lidé, kteří vlastnili pozemky pod touto stavbou. Jednání s nimi probíhala poměrně rychle. Stát tak i díky nim získal ve velmi krátké době všechna potřebná stavební povolení, za což jim velmi děkuji," dodal primátor, podle kterého je stavba nejen pro Opavu klíčová.

Předpokládaná hodnota investiční akce je vyčíslena na 1,194 miliardy korun bez DPH. Jedná se o novostavbu dvoupruhové komunikace o délce 4,867 km. Její součástí budou mostní objekty, křižovatky, zárubní zeď, protihlukové stěny, přeložky komunikací a inženýrských sítí. Situována je převážně v nezastavěném území severní a severozápadní části města v katastrálních územích Jaktař, Vávrovice, Palhanec a Kateřinky.

Dostavba západní části východního obchvatu definitivně odvede tranzitní dopravu mimo zastavěnou část města. Pracovali jsme tak, aby příprava této stavby probíhala maximálně hladce a časová prodleva mezi zprovozněním východní části obchvatu, která proběhla letos na podzim, a zahájením výstavby částí západní byla co možná nejkratší," uvedl místopředseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstek primátora Michal Jedlička.

Mapa: Ředitelství silnic a dálnic