Zaparkovaná vozidla brání při úklidu cest

Upraveno: 05.03.2020
Prvním dubnovým dnem začíná blokového čištění místních komunikací a parkovišť, které bohužel často znemožňují zaparkovaná auta. Překážející automobily mohou být na dobu čištění odtaženy nebo mohou dostat od strážníků tzv. botičku.

V dubnu začíná blokového čištění místních komunikací a parkovišť na území města Opavy a jeho městských částí, které až do října provádějí pracovníci opavských technických služeb. Úklid se provádí podle předem stanoveného harmonogramu po ulicích, a to jak ručně, tak strojně pomocí chodníkových či silničních samosběrů. Majitelé vozidel jsou na tuto skutečnost vždy dopředu upozorněni cedulemi instalovanými přímo na místech úklidu, ty však bohužel často neberou v potaz a strojní čištění tak znemožňují. „Poté nezbývá, než provést úklid pouze ručně a tedy méně efektivně nebo se vracet na tato místa opakovaně, což se samozřejmě finančně prodraží,“ uvedl provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek s prosbou, aby řidiči byly při úklidu nápomocni a zákaz stání po dobu, kdy je prováděn, respektovali. 

Překážející automobily mohou být na dobu čištění odtaženy nebo mohou dostat od strážníků tzv. botičku. Za nepovolené nebo zakázané stání hrozí řidiči či majiteli vozidla, pokud se nezjistí, kdo ho řídil, až dvoutisícová pokuta.

Detailní harmonogram úklidu jednotlivých ulicí je k nahlédnutí na webových stránkách Technických služeb Opava http://www.tsopava.cz/ nebo  na webu města www.opava-city.cz/mapy.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí