Zapojte se do průzkumu o životě v Opavě

Upraveno: 17.02.2021
Ilustrační obrázek

Město Opava připravuje nový strategický plán rozvoje s výhledem do roku 2030. Ten bude hotový na podzim letošního roku. Už nyní se však Opavané mohou zapojit a pomocí dotazníku se podělit o svůj pohled. „Cílem strategie je stanovit priority a určit směr, kterým se bude Opava dále rozvíjet. Právě proto nás velmi zajímá názor občanů na to, jak město sami vnímají, jak by mělo vypadat v budoucnu, jaké jsou jeho silné stránky a na rozvoj jakých oblastí by se mělo primárně zaměřit,“ řekl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Jednoduchý anonymní dotazník, jehož vyplnění si vyžádá 10 až 15 minut času, zájemci naleznou na internetové stránce http://bit.ly/Opava-dotaznik. Vyplnit ho bude možné do 14. února. Sesbírané odpovědi budou cenným vstupem pro stanovení priorit a cílů rozvoje města do dalších let.
Tvorba opavské strategie rozvoje bude probíhat za účasti odborníků, osobností i obyvatel města. Chystají se například pocitové mapy, lidé budou moci v následujících měsících a týdnech zasílat také vlastní náměty na změny a projekty. Město rovněž chystá webové stránky a obyvatele bude k zapojení průběžně aktivně vybízet.

Roman Konečný, tiskové oddělení