Zásady pro nájem pozemků ve vlastnictví SMO

Upraveno: 15.02.2020

Rada statutárního města Opavy stanovila svým usnesením č. 95/05 RM 11 odst.2) ze dne 10.1.2011 Zásady pro nájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy tak, aby byly stanoveny základní zásady pro uzavírání nájemních smluv o nájmu pozemků, zejména způsob stanovení nájemného a některých dalších podmínek nájmu.

V příložených dokumentech naleznete úplné znění těchto zásad.