Zásady pro pronajímání městských bytů prošly úpravami

Upraveno: 21.11.2019
Radní schválili několik změn ve stávajících zásadách, které nastavují pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. Kromě změny ve výpočtu výsledné ceny za metr čtvereční se nemůže nově o jeden byt ucházet více členů jedné domácnosti.

Radní schválili několik drobných změn ve stávajících zásadách, které nastavují pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. Výpočet výsledné ceny za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu se doposud prováděl tak, že se z nabídnutých výší nájmů vytvořil aritmetický průměr a k tomuto průměru se připočetlo 10%. Vítězným uchazečem se stal žadatel, který se svou nabídkou nejvíce přiblížil k takto vypočtenému výsledku.

Od února se nově k výslednému průměru přičítají procenta, jejichž výše bude závislá na počtu žadatelů na konkrétní byt. Jestliže například na jeden konkrétní byt pošle nabídku 22 žadatelů, k výslednému průměru nabízených cen se připočte 11 %. Vychází se z 0,5 % za jednoho žadatele.

Nově také platí, že v případě osob, které tvoří společnou domácnost, může podat žádost vždy jen jedna z nich. Není tedy možné, aby se o stejný byt ucházelo více členů jedné domácnosti.  

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí