Zástupci Opavy a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 jednali s ministrem dopravy o této rozestavěné komunikaci

Upraveno: 16.02.2020

Ve čtvrtek 25. srpna 2011 se uskutečnila výjezdní návštěva ministra dopravy Pavla Dobeše (VV) v Moravskoslezském kraji. V průběhu své návštěvy přijal ministr zástupce Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a Statutárního města Opavy.

Město Opavu zastupoval primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD), delegaci Sdružení vedla jeho předsedkyně a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SOS).

Představitelé Sdružení i města Opavy seznámili ministra Dobeše s nejpalčivějšími dopravními problémy v západní části Moravskoslezského kraje. Ty se týkaly obchvatů měst Opavy a Krnova, nejvíce času věnovali zejména rozestavěné silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou.

„Ministru dopravy jsme jednoznačně sdělili, že opakované zastavení této klíčové dopravní tepny v západní části našeho kraje je pro nás vzhledem ke stavu její rozestavěnosti absolutně nepřijatelné,“ řekla předsedkyně Sdružení a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady po tomto jednání.

Rovněž opavský primátor Zdeněk Jirásek ministra upozornil, že situace je již neúnosná: „Silnice I/11 je zásadní pro ekonomický rozvoj západní části našeho kraje. Nesedíme tady se založenýma rukama, ale velmi intenzivně státu pomáháme. Očekáváme, že se k naší intenzivní činnosti postaví stát čelem a začne ji urychleně řešit.“

K návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 podalo Sdružení připomínky. „Jednoznačně jsme ministru Dobešovi řekli, že předložený návrh rozpočtu fondu dopravy na příští rok nerespektuje usnesení hospodářského výboru sněmovny. Jsme si vědomi, že tento rozpočet na rozvoj silniční sítě absolutně nestačí. I v něm jsou však zakomponovány stavby, které nejsou připraveny nebo o jejich smyslu máme velmi vážné pochybnosti,“ dodává viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Vítek.

K hrozbě zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou se vyjádřila také hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD), která řekla: „Při projednání petice na půdě poslanecké sněmovny a senátu nás zástupci ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR opakovaně ubezpečovali, že v roce 2012 peníze na tuto stavbu budou. Opak je však pravdou. Neustálé změny postojů zodpovědných institucí velmi poškozují tento region a jeho ekonomiku.“

Náměstek hejtmana Miroslav Novák dokončení jedenáctky mezi Ostravou a Opavou při jednání s ministrem Dobešem jednoznačně podpořil. Závazný slib, že tato stavba bude v příštím roce financována však z ministrových úst jednoznačně nezazněla.

Z ministrových slov však vyplynulo, že se situací zabývá a hledá z ní východisko. „Nezbývá nám, než dále usilovat o to, aby stavba pokračovalaČeká nás další série jednání, rozhodující bude stanovisko hospodářského výboru poslanecké sněmovny,“ konstatuje tajemník Sdružení Martin Dostál.

Zástupci Sdružení i města Opavy se shodli, že s ministerstvem dopravy budou dále jednat.

Po skončení jednání opavský primátor Zdeněk Jirásek a zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 předali ministru dopravy Pavlu Dobešovi pozvání k říjnové návštěvě obce Hrabyně a měst Opavy a Krnova. Ministr dopravy toto pozvání přijal.

Ing. Pavla BRADY
Předsedkyně
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57