Zástupci Sdružení našli kompromis na financování klíčových dopravních staveb v západní části našeho kraje

Upraveno: 22.02.2020

Včera se zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a Moravskoslezského kraje zúčastnili meziresortního připomínkového řízení k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a jeho střednědobému výhledu na léta 2016 a 2017.

„Připomínky Moravskoslezského kraje a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 byly korektně vypořádány. Naše oboustranná součinnost přinesla očekávaný výsledek. Dosáhli jsme toho, že na klíčové stavby v západní části našeho kraje by měly být v příštím roce vyčleněny peníze na výstavbu. Týkalo by se to jak obchvatu Krnova, tak i východní části severního obchvatu Opavy,“ konstatoval náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.

„Zahájení samotného financování obchvatů Opavy a Krnov se odvíjí od vyhlášení výběrového řízení a následného podpisu smlouvy s jejich zhotoviteli. Pomyslný míček je nyní zejména na straně ŘSD a Ministerstva dopravy,“ dodává tajemník Sdružení Martin Dostál.

Po meziresortním připomínkovém řízení bude rozpočet fondu dopravy předložen k projednání české vládě.

„Rozpočet SFDI musí být, v souladu s rozpočtovou legislativou, předložen do konce září Poslanecké sněmovně. Tam bude projednáván v hospodářském výboru a do konce letošního roku by měl být Sněmovnou schválen,“ upřesnil hejtmanův náměstek Daniel Havlík.

Zástupci Sdružení i kraje avizují, že jejich práce zdaleka neskončila. „Budeme projednávání rozpočtu fondu dopravy všichni nadále sledovat. Z naší strany jsme v uplynulých letech udělali maximum možného. Vše je nyní v rukou státu, ten je nyní na tahu,“ říká tajemník Sdružení Dostál.

Ing. Martin Dostál
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Tel.:   553 756 402
GSM:  604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz