Zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 jednali s moravskoslezskými poslanci o rozpočtu fondu dopravy

Upraveno: 21.02.2020

Zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se včera setkali v Poslanecké sněmovně s nově zvolenými moravskoslezskými poslanci. Předmětem jednání byl návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a jeho střednědobý výhled na léta 2015 a 2016, který ovlivní tempo výstavby silnic v Moravskoslezském kraji.

Schůzku s poslanci pořádá Sdružení každoročně v rámci projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně. „Toto jednání bylo velmi důležité. Podoba rozpočtu má bezprostřední dopady na financování jednotlivých staveb v našem kraji,“ vysvětluje jeho předsedkyně a první náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SZ).

Rozpočtem fondu dopravy se bude dnes zabývat hospodářský výbor sněmovny. „Navrhovaný rozpočet na příští rok zajišťuje finanční prostředky na tzv. „třinecké“ stavby ve východní části kraje. Na západ od Ostravy se bude pokračovat ve výstavbě Prodloužené Rudné a Mokrých Lazců,“ říká místopředsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD). Zároveň doplnila, že na výstavbu východní části severního obchvatu Opavy jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 146 miliónů korun.

Podle slov zástupců Sdružení je nutné řešit i další klíčové stavby v západní části kraje. I o těch zástupci kraje i Sdružení s poslanci včera mluvili. Jednou z nich je obchvat Krnova. „Krnovský obchvat je připraven k realizaci. Chceme, aby stát vyhlásil výběrové řízení v druhé polovině příštího roku,“ konstatuje tajemník Sdružení Martin Dostál. Na opravdový rozjezd stavebních prací netrpělivě čekají obyvatelé Krnova, kteří už nechtějí trpět nadměrným hlukem a smogem. Na přetřes přišla i západní část severního obchvatu Opavy, kde je nutné potvrdit finanční prostředky na pokračování jeho přípravy.

„Jsme si vědomi, že situace je napjatá i v ostatních částech republiky. Požadujeme výhradně takové finance, které si stát může v současné rozpočtové situaci dovolit,“ říká Martin Dostál.

Zástupci Sdružení upozornili přítomné moravskoslezské poslance na naprosto nedostatečné výdajové rámce rozpočtu dopravního fondu pro roky 2015 a 2016. Dalším problémem, který byl poslancům vysvětlen je nedostatečná alokace finančních prostředků v navrhovaném Operačním programu Doprava 2014–2020 na silnice prvních tříd mimo transevropskou dopravní síť TEN-T.

„Rizika vidíme v navrhovaném střednědobém výhledu. Výdajové rámce fondu dopravy by se měly výrazně snížit. Pokud by se naplnil tento černý scénář, bylo by to hodně zlé. Znamenalo by to zastavit všechny stavby, na které nyní peníze jsou,“ dodává tajemník Dostál. Zástupci Sdružení si na druhou stranu uvědomují, že se zatím jedná pouze o návrh výdajových rámců a věří, že na tento scénář vůbec nedojde.

„Schůzka splnila svůj účel a byla přínosná pro obě strany. Seznámili jsme se s novými poslanci a především jsme jim objasnili priority dopravní infrastruktury v našem kraji, tak jak je prosazuje nejen naše Sdružení, ale také kraj samotný. Dohodli jsme se také na vzájemné intenzivní spolupráci do budoucna,“ konstatovala na závěr předsedkyně Sdružení Pavla Brady.

Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Tel.: 553 756 402

GSM: 604 229 417

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Publikováno dne 11.12.2013