Zastupitelé poslali Pilu Hrabství do likvidace

Upraveno: 19.02.2020

Pila Hrabství s.r.o., která je ve vlastnictví Statutárního města Opava, bude zlikvidována. Pila byla zkolaudována na konci roku 2000 a provozována Městskými lesy Opava, v roce 2003 se stala samostatnou společností. V době vzniku pily byla velká poptávka po řezivu jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí, zájem vysoce převyšoval nabídku. V letech 2007-2008 došlo k poklesu zahraničních odběratelů, kteří byli nahrazeni zákazníky z tuzemska. Od roku 2009, kdy se ekonomická krize projevovala ve všech odvětvích, došlo postupně k celkovému rapidnímu poklesu poptávky po řezivu.

Za deset let svého fungování vytvořila Pila kumulovaný zisk ve výši pouhého 1 milionu korun, přičem počáteční investice města do této společnosti byla téměř 40 milionů! V minulém roce se Pila dostala do vůbec největší ztráty dosahující téměř 3 miliony korun. Tento rok se dá očekávat nejspíš ještě horší výsledek. Kvůli nevyhovující technologii, omezenému sortimentu výrobků a vysokým fixním nákladům není dnes Pila schopna konkurovat cenou. Navíc díky současné recesi a zastavení stavebních investic ztratila společnost své hlavní odběratele, stavební firmy. Vzhledem k nedostatku práce neplní už dnes ani funkci dobrého zaměstnavatele. Patnáct zaměstnanců této společnosti pracuje od loňského roku maximálně 32 hodin týdně, letos v lednu se například nepracovalo vůbec,“ uvedla první náměstkyně primátora Pavla Brady s tím, že Městské lesy, které byly jediným dodavatelem dřeva, jsou vytěženy a nemohou již dodávat Pile jeho dostatečné množství. Pila je proto nucena nakupovat dřevo externě a za stále vyšší ceny. V současné situaci a za daných podmínek není tedy schopná vytvářet zisk či alespoň zůstat bez ztráty.

Prodej pily, který navrhovala opozice, není podle náměstkyně Brady, která je zároveň jednatelkou této společnosti, vhodným řešením: „Prodejem společnosti Pila Hrabství bychom značně zkomplikovali situaci příspěvkové organizaci Městské lesy Opava, která spravuje pozemky a majetek přímo navazující na majetek Pily. Vztahy mezi těmito dvěmi samostatnými společnostmi fungovaly léta na dobré slovo a především proto, že jsou obě ve vlastnictví města“.

Pila je přístupná pouze po komunikaci spravované Městskými lesy, má omezené manipulační plochy, které není kam rozšířit. Manipulační prostor, skladovací plochy pro kulatinu, studna užitkové vody a ČOV, které jsou dnes využívané Pilou, patří do majetku spravovaného příspěvkovou organizací Městské lesy Opava. Z uvedených důvodů považuje Pavla Brady také případný nájem podniku jako komplikovaný.

Poté co zastupitelé 29. dubna schválili návrh o likvidaci společnosti, bude nyní vybrán likvidátor, který se daného úkonu ujme. Na pile jsou momentálně zásoby kulatiny za půl milionu korun a hotové výrobky za čtyři miliony korun. Otázkou však je, za jakou cenu se vše prodá. Budovy společnosti si město hodlá ponechat, protože spolu s pozemky navazují na pozemky spravované příspěvkovou organizací Městské lesy. Náklady na likvidace by měly být pokryty plně z prodeje majetku společnosti. Likvidace by tedy neměla nijak zatížit rozpočet města.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 1.5.2013