Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2016

Upraveno: 23.02.2020

Usnesením z dnešního zasedání zastupitelstva bude statutární město Opava pracovat v příštím roce s rozpočtem, který na stránce příjmů i výdajů počítá s částkou 924 milionů korun.

Klíčový dokument pro hospodaření města schválili zastupitelé 26 hlasy z 39 možných. Oproti loňskému roku je rozpočet nižší o necelých 40 milionů. Jeho velkým pozitivem je bezesporu fakt, že nepočítá se zapojením úvěrů. Na investiční akce je v něm vyhrazena částka necelých 47 milionů. O případných dalších projektech bude vedení radnice rozhodovat v průběhu roku, podle aktuální finanční situace města.

Finanční částky určené pro jednotlivé oblasti, jako je například školství či kultura, jsou na podobné úrovní jako loni, na sociální granty bylo přidáno bezmála 4,5 milionu. Provoz technických služeb vyjde město na 110 milionů,  Slezskému divadlu připadne 69 milionů. Opavská kulturní organizace bude hospodařit s částkou 14 milionů a dopravní podnik se 70 miliony. Celkem 8 městských částí si rozdělí částku ve výši 33,7 milionu korun, do rozpočtu městské policie putuje 36 milionů.

Celý rozpočet, rozdělený na konkrétní položky, bude v nejbližších dnech zveřejněn na webových stránkách města. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí