Zastupitelé se budou zabývat hospodařením SFC

Upraveno: 28.11.2019
Externí advokátní kancelář, kterou si najalo město, provedla ekonomickou a právní kontrolu Slezského fotbalového clubu Opava, a. s. Tou byly zjištěny zásadní nedostatky v oblasti hospodaření. Primátor proto svolal mimořádné zastupitelstvo.

Na základě usnesení radních uzavřelo město Opava v prosinci loňského roku smlouvu s externí advokátní kanceláří, která byla pověřena provést komplexní ekonomickou a právní kontrolu Slezského fotbalového clubu Opava, a. s., a to na základě déle trvajících pochybností o hospodaření a fungování této společnosti. Jejím majoritním vlastníkem je město Opava, klub je tedy dotován z veřejných prostředků.

Kontrolou byly zjištěny zásadní nedostatky v právní oblasti, ale zejména v hospodářském směřování fotbalového klubu. „Razantní neracionální zvyšování výdajů této společnosti v minulých letech vůbec neodpovídá reálným příjmům, které tato společnost dosahuje. Kladný výsledek hospodaření v období 2017/2018 byl dosažen pouze formálně, a to díky vytvořené neuhrazené pohledávce vůči společnosti, řízené v té době bývalým předsedou představenstva fotbalového klubu,“ konstatuje Miroslav Cák, právník advokátní kanceláře AGM Partners, která audit prováděla a dodává: „Minulé vedení fotbalového klubu trvale zvyšovalo mzdy, náklady na hráče a trenéry bez toho, aby bylo zajištěno jejich financování. “ 

Současný ekonomický stav fotbalového klubu vyžaduje okamžitý zásah ze strany města jako většinového vlastníka. „Město bude mít za úkol v co nejkratší době stabilizovat právní a ekonomický stav tak, aby nebylo ohroženo působení v první fotbalové lize a zároveň zabezpečen trvale udržitelný rozvoj fotbalového klubu,“ uzavřel primátor města a místopředseda představenstva SFC Tomáš Navrátil, který na základě výše uvedených zjištění svolal na 22. února v mimořádném termínu zasedání zastupitelstva.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí