Zimní údržba se letos značně prodražila

Upraveno: 19.02.2020

Na závěr zimní sezóny nadělila příroda silničářům pěknou „Velikonoční výslužku“.

Během neděle a velikonočního pondělí 1. dubna prováděly Technické služby Opava, s.r.o., v souladu s Operačním plánem zimní údržbu na místních komunikacích ve Statutárním městě Opava a městských částech v pořadí dle důležitosti.

V průběhu obou kritických dní bylo vzhledem ke značnému spadu sněhu opakovaně pluhováno 131 km vozovek místních komunikací. To bylo prováděno nejen vlastními, ale také dodavatelskými mechanismy. Po celou dobu bylo na trasách cca 14 traktorů s radlicemi, či sněhovou frézou a dále pak sypač MAN s přední radlicí. Po ukončení sněžení byly chemicky ošetřeny vozovky I. a II. třídy v délce 41,5 km a to posypem zvlhčenou solí.

Údržba chodníků je opakovaně prováděna zejména strojně pluhováním a to 4 chodníkovými sypači. Celková délka takto strojně udržovaných chodníků činí 47,4 km.

Přibližně 50 našich pracovníků provádí ruční úklid sněhu a to zejména chodníků, které není možno čistit strojní mechanizací. Jedná se hlavně o centrum města, úzké chodníky, přechody pro chodce, nástupní plochy 65 zastávek MHD, schody, dále lávky a mostky apod., přičemž celková délka ručně udržovaných chodníků činí 7,5 km.

Dále provádíme, kromě 10,5 km strojní údržby dvěma malotraktory, také ruční úklid chodníků v městských parcích a sadech a v neposlední řadě musím zmínit také úklid 12,5 km chodníků na městských hřbitovech. K čištění křižovatek či zastávek MHD bylo dále využíváno pět nakladačů.

Celkově se tak prací na zmirňování následků způsobených povětrnostními vlivy posledních dní zúčastnilo 30 strojních mechanismů. Odhad nákladů pouze za tento zásah, způsobený nadměrným spadem sněhu během dvou dní, činí cca 500 tisíc Kč.

Odhad nákladů na zimní sezónu 2012/2013, tedy období od 1. října do konce dubna 2013, činí 9,277.012,- Kč v porovnání se sezónou loňskou, kdy byly náklady za stejné období, ve výši 4,614.037,- Kč a rokem 2010/2011 ve výši 7,623.945,- Kč. Opavští radní proto museli přijmout rozpočtové opatření a uvolnit z rezerv rozpočtu tři miliony korun.

Vzhledem ke zlepšeným klimatickým podmínkám a příznivé předpovědi počasí jsme již v současné době, přesněji od úterka 9. dubna, zahájili jak strojní tak ruční úklid chodníků od posypové drti.

Martin Girášek provozně-technický náměstek Technické služby Opava s.r.o.

Publikováno dne 12.4.2013