Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Opavě 2014

Upraveno: 22.02.2020

Městské informační centrum získalo v tomto roce dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“. V březnu tohoto roku zažádalo Městské informační centrum Opava o dotaci s projektem „Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Opavě 2014“. V rámci tohoto projektu byly navrženy tři klíčové aktivity: jazykové mutace webových stránek MIC Opava (polština, angličtina, němčina), zajištění chodu MIC Opava v hlavní turistické sezóně (byly najati tři brigádníci na provoz MIC Opava o sobotách a státních svátcích v průběhu letní turistické sezóny: květen-září), aktualizace dat v sekci „Návštěvník“ na stránkách Moravskoslezského kraje. Díky těmto třem klíčovým aktivitám došlo k rozšíření služeb MIC Opava, zlepšení propagace města prostřednictvím jazykových mutací webových stránek, bezproblémovému zajištění chodu MIC Opava v hlavní turistické sezóně a zároveň také k ucelenější nabídce informací o Moravskoslezském kraji. Projekt byl ukončen v prosinci tohoto roku, kdy byly předány překlady webových stránek MIC Opava a došlo k fakturaci. Celková cena za celý projekt činí 72 586,- Kč, požadovaná výše dotace je 80% z celkových nákladů.