Zlatníky postaví oranžový přechod z prostředků Nadace ČEZ

Upraveno: 20.11.2019

Městská část Zlatníky obdrží finanční prostředky z Nadace ČEZ na vybudování tzv. „oranžového přechodu“. Ten bude vybudován na frekventované komunikaci v těsné blízkosti křižovatky, která tuto městskou část rozděluje na dvě části.

Je to další příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy na území našeho města“, cílem je zvýšit především bezpečnost chodců," uvedl opavský primátor Radim Křupala.

V současné době probíhají nezbytné administrativní úkony, které povedou k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku,“ dodává Lumír Král, starosta městské části Zlatníky. Její zástupci nyní činí všechny potřebné kroky k co nejrychlejší realizaci projektu.

Celkové náklady dosáhnou podle městské části výše 143.920 Kč. Příspěvek Nadace ČEZ by měl činit 117.300 Kč, zbývající prostředky uhradí Zlatníky ze svého rozpočtu,"  dodává závěrem mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol.