Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení

Upraveno: 23.02.2020

V průběhu letních měsíců byl dokončen poslední projekt, který byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky. Podstatou tohoto projektu byla revitalizace místních komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení ve vybraných částech sídliště Kateřinky v Opavě – konkrétně se jedná o území ulic Zeyerova, Antonína Sovy, Rolnická, Kollárova, Hálkova, Černá a Edvarda Beneše.

Celková výše projektu se vyšplhala na téměř 11 milionů korun, přičemž 85 % způsobilých výdajů bude hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.