Změny v ohlašování údajů podle zákona o ochraně ovzduší

Upraveno: 21.02.2020

Upozorňujeme, že s platností nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

AUTOMATICKY NEZANIKLA POVINNOST OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE (SPE) DO SYSTÉMU ISPOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dochází k oddělení poplatkové povinnosti a povinnosti ohlašování souhrnné provozní evidence. Za tímto účelem ČHMÚ vydal i "zjednodušený" formulář pouze pro SPE (souhrnnou provozní evidenci).

____________________________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s legislativními změnami dochází k rozdělení původního hlášení F_OVZ_SPOJ na dvě samostatná hlášení - formulář pro poplatkové přiznání F_OVZ_POPL a formulář pro souhrnnou provozní evidenci F_OVZ_SPE. Povinnosti se vztahují výhradně na zdroje, vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Hlášení F_OVZ_POPL:

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. (8) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. ("Vyjmenovaný zdroj").

Od podání poplatkového přiznání jsou osvobozeny provozovny, u nichž celková výše poplatků nedosahuje 5000 Kč.

Upozornění: Poplatkové přiznání za provozovnu, u níž celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 5000 Kč, nebude možné do ISPOP odeslat.

Hlášení F_OVZ_SPE:

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. (3) písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona ("Vyjmenované zdroje"), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. (4) zákona č. 201/2012 Sb.).
Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. (7) zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.

Upozornění: Údaje souhrnné provozní evidence neohlašuje provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona ("Nevyjmenovaný zdroj").

Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete v záložce Příklady.