Zpravodaj budou roznášet naši distributoři

Upraveno: 02.09.2020
Ilustrační obrázek

Po četných stížnostech na nekvalitní doručování zpravodaje Hláska do vašich domácností se město rozhodlo pro změnu distributora. „Zjišťovali jsme, jak se s tímto úkolem vyrovnali v jiných větších městech a všude jsme narazili na stejnou informaci – pokud zpravodaj roznáší externí firma, potažmo její zaměstnanci, nikdy není roznos stoprocentní a je velmi složité řešit jednotlivé reklamace,“ uvedla šéfredaktorka zpravodaje Anna Sotolářová a dodala: „Ani po našich výtkách se situace ze strany distribuční firmy nezlepšila a řada občanů čekala na dodání Hlásky marně. Rozhodli jsme se proto s firmou ukončit spolupráci a najmout si na tuto práci vlastní brigádníky. Dílčí stížnosti na případné nedoručení tak budou mnohem jednodušeji řešitelné.“ Harmonogram roznosů je naplánován tak, aby nejpozději první dny daného měsíce byl zpravodaj ve vašich schránkách. Jednotliví distributoři, kteří se rekrutují především z řad studentů, důchodců či maminek na mateřské dovolené, budou vybaveni distribučními vozíčky v červenošedých barvách města.

První roznos vlastními silami město zkouší právě u tohoto vydání zpravodaje. „Vzhledem k tomu, že s roznosem nemáme větší zkušenosti a naši brigádníci se vše musí naučit, prosíme Opavany o shovívavost. Věřím ale, že se ukáže, že toto je správná cesta a městský zpravodaj konečně každý měsíc najdou ve svých schránkách úplně všichni a včas,“ uzavřela Sotolářová. V případě, že vám Hláska nebyla doručena, informujte nás prosím na e-mail: hlaska@opava-city.cz, kde uveďte svou adresu. Zajistíme zjednání nápravy.

Jste-li příznivci elektronického vydání, můžete využít webové stránky města, kde je zpravodaj pravidelně k přečtení on-line. Zářijové vydání se na webu v sekci Hláska objeví 31. srpna.

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení